HÁZUNK TÁJÁRÓL 2019 Január

Túraprogramunkat itt tekintheti meg

ARRA KÉRJÜK VALAMENNYI TÚRAVEZETŐT, HOGY LEGKÉSŐBB JANUÁR VÉGÉIG JUTTASSÁK EL IFJU GYURINAK E-MAILEN, VAGY ANNAK HIÁNYÁBAN SZEMÉLYESEN A TÚRAVEZETŐI MEGBESZÉLÉSEN A 2019. ÉVI TERVEZETT PROGRAMJUKAT! (IFJU.GYORGY@CHELLO.HU)

A februári programban megjelentetjük az erre az évre tervezett külföldi túrákat.
Tekintettel arra, hogy az elmúlt évben is nagyon sok volt a meghirdetett túráknál a lemondás (sokszor komolyabb indok nélkül!), ezért ebben az évben szigorúbban vesszük a jelentkezéseket ezekre a túrákra.

1. Csak annak a jelentkezését vesszük figyelembe, aki jelentkezéskor befizeti az előleget! Ezt a szabályt azoknak is be kell tartaniuk, akik a túravezetőnél előzetesen jelentkeznek, az un. túravezetői kontingens terhére (max. 20 fő!)
2. A jelentkezést akkor tekintjük véglegesnek, ha a jelentkező – a meghirdetett időpontra – befizeti a második részletet is, ami a részvételi díj 50%-a. Ez általában 2 hónappal előzi meg az utazás időpontját. Erre azért is szükség van, mert a legtöbb szálláshelynél 1-2 hónap a költségmentes lemondási határidő. A második részlet befizetési határidejéig a túra költségmentesen lemondható. A fennmaradó összeget legkésőbb az indulást megelőző fogadónapon kell befizetni!
3. A megadott határidőn (általában a második részlet befizetési határideje) túli lemondás esetén kénytelenek vagyunk a felmerült költségeket a befizetett előleg terhére felszámolni. (Ebbe beleértendő az esetleges szállás lemondási költsége, valamint az autóbusz költségből az egy főre eső díjtétel.) Ettől abban az esetben tudunk eltekinteni, ha a jelentkező hoz magával egy új résztvevőt! Továbbra is érvényes, hogy az egyesület nem kíván a lemondási díjakból „meggazdagodni”, azaz komolyabb betegség esetén természetesen megpróbálunk a lehető leghumánusabban eljárni.
4. Akkor, ha valaki az induláskor nem jelenik meg, az összes felmerült költséget (szállás, étkezés, autóbusz) elszámoljuk a befizetett részvételi díj terhére, és csak az ezután fennmaradt összeget fizetjük vissza

Tájékoztatunk mindenkit, hogy a rövidebb, azaz 55 cm-es összecsukható túrabot elfogyott, a 63 cm-esből még van, és megvásárolható a fogadónapokon és a klubesteken 1.200,- Ft-ért.

JEGYEZZÉTEK ELŐ, HOGY AZ IDEI KÖZGYŰLÉS MÁRCIUS 6-ÁN LESZ A SZOKOTT ÚJPESTI HELYSZÍNEN!