2019 DECEMBER HÁZUNK TÁJÁRÓL

Túraprogramunkat itt tekintheti meg

Megjelent a decemberi programunk!

Kedves Tagtársak!
2020-ban február 28-án tartjuk az egyesület éves Közgyűlését.
Ez a Közgyűlés annyiban lesz más, mint a korábbi években, hogy az egyesület vezetőségének lejár a mandátuma, és így új vezetőséget kell választani.
A legutóbbi Közgyűlésen megválasztottuk a Jelölő Bizottságot, melynek tagjai:
Apáthy László, Maloveczky János és Olp Adi.
Kérünk mindenkit, hogy akinek az új elnökségre vonatkozóan javaslata van, keresse meg a Jelölő Bizottság tagjait írásban (E-mail) vagy telefonon.
Elérhetőségük megtalálható az éves programfüzetben.
Tájékoztatásul szeretném közölni, hogy a régi elnökség valamennyi tagja vállalja a következő négy évre is az egyesület vezetését
(Bozsogi Jánosné, Havas Ferenc, Ifju György, Nagy László, Németh Gábor, Puha Titusz, Rakaczky István)

Szomorú hírt kaptunk!
Kedves régi tagunk, aki nagyon sokat segített a pénztárban GAÁL KÁROLYNÉ, ERZSI sajnos örökre eltávozott körünkből.
Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében!

Aki minősített turista szeretne lenni, átveheti az MTSZ tagsági bélyeget a fogadónapokon és a klubesteken!